Første møte med landsbyen som lager disse deilige ullproduktene


I landsbyen HOI jobber med er spinningen av garnet som brukes i våre produkter på tradisjonelt vis spunnet for hand. Her spinnes det på det kjente Khadi hjulet som Gandhi ofte ble fotografert sittende ved. I landsbyen blir som oftest dette gjort av kvinner. Dette er en kunst som læres innad i familier, fra mor til datter gjennom generasjoner. Disse damene får garn-spinning til å se lekende lett ut, men da vi skulle prøve oss skjønte vi fort at dette kun er enkelt for erfarende hender. Noe kvinnene rundt syntes var meget underholdende. HOI tar også sikte på å bedrive enkel underholdning i landsbyen:)

HOI samarbeider med en familiebasert organisasjon som har arbeidet med å promotere vevekunsten fra landsbyen i over 30 år. Her forklarer far i familien Mr. Ashwani Bhasker hvordan veven er satt sammen, og hvordan man i praksis vever for hand. Overraskelsen var stor for Mr. Bhasker da HOIs utsendte kunne fortelle at det gjorde også bestemor i Norge, og mange timer hadde blitt brukt med veven får å være bestemors assistent når hun vevde gulvmatter av oppklippet tøy. Så dette var ikke upløyd mark for unge kvinner fra Norge heller.


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published